Cheeses!!

Tomatsaus, ost og ost. Enkelt og greitt og greitt. Ein mann kan ikkje berre basere livet på arbeid, han lyt spise pizza òg. Særskilt 1. mai. Sjølv om den smakar tåfis.

Oppskrift:
Saus: Tomatsaus
Fyll: Halvt om halvt kvitost og Selbu blå, salt